Ipanaisen yleiset arvonta- ja kilpailuehdot

Nämä ehdot koskevat arvontoja ja kilpailuja, joiden järjestäjä on Ipanainen Oy (y-tunnus 2654259-6).

Yleistä

Arvontaan tai kilpailuun osallistumalla osallistuja hyväksyy nämä yleiset arvonta- ja kilpailuehdot, jotka on laatinut Ipanainen Oy. Kilpailuun osallistujan tulee omistaa kilpailun yhteydessä jätetty sähköpostiosoite tai sosiaalisen median profiili.

Osallistuminen

Kunkin arvonnan kampanja-aika ja osallistumisohjeet on ilmoitettu alkuperäisessä ilmoituksessa. Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, lukuunottamatta Järjestäjän henkilökuntaa. Kampanjaan voi osallistua vain kerran. Ipanainen ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

Palkinnot

Kilpailuissa jaetaan ennalta eritelty palkinto/palkinnot. Palkinnot arvotaan kilpailuun ymmärrettävästi ja sääntöjen mukaisesti osallistuneiden kesken. Kilpailu päättyy kilpailun yhteydessä annettuna ajankohtana. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse tai sen sosiaalisen median kanavan kautta, missä kilpailu on ollut. Voittajan tiedot voidaan julkistetaa myös Ipanaisen Facebook-sivuilla ja/tai Instagram-profiilissa. Arvontaan osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle.

Palkinnon lunastaminen

Voittajan tulee vahvistaa voittonsa 14 päivän kuluessa voitosta ellei kilpailun yhteydessä ole toisin mainittu. Mikäli vahvistusta ei tapahdu tässä määräajassa, valitaan uusi voittaja. Hyväksymällä voiton osallistuja antaa luvan etu- ja sukunimensä Ipanainen Oy:n käyttöön, jotta myös muita osallistujia voidaan informoida voitosta. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi, vaihtaa toiseen tuotteeseen tai siirtää toiselle henkilölle.

Instagram

Instagram-kilpailu vaatii osallistujalta Instagram-profiilia. Instagram-kilpailuun voi osallistua ainoastaan Instagram-sovelluksen kautta. Instagram-kuvan jakamista edellyttävissä kilpailuissa edellytetään profiilin olevan julkinen, jotta kilpailun järjestäjä näkee kuvan. Pelkkää kommentointia edellyttävään kilpailuun voi osallistua myös suljetulla profiililla.

Kilpailun järjestäjä on Ipanainen Oy. Instagram ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Instagramiin.

Facebook

Facebook-kilpailuissa vaaditaan osallistujalta Facebook-profiilia, joka on tehty osallistujan omalla nimellä. Facebook-kilpailuun voi osallistua vain Facebookissa. Kilpailuvastauksia ei kerätä vastaajien henkilökohtaisista profiileista eikä kilpailuun osallistuminen edellytä kilpailujulkaisun jakamista omassa profiilissa.

Kilpailun järjestäjä on Ipanainen Oy. Facebook ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin. Osallistumalla kilpailuun Facebookissa osallistuja vapauttaa Facebookin kaikesta vastuusta kilpailuun liittyen.

Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle.

Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Ipanainen käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneiden nimeä kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa Facebookissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

Arpajaisvero

Ipanainen Oy noudattaa arpajaisverolakia ja maksaa tarvittaessa arpajaisveron arvontapalkinnoista.

Sääntöjen muuttaminen

Ipanainen pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

Muut ehdot

Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ilmoittaa kampanjan markkinointikanavassa ja tällä sivulla (linkki), mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Lisätietoa

Lisätietoa kilpailuista saat sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@ipanainen.fi tai puhelimitse numerosta 020 735 2170.
Ipanainen.fi © 2018
Loading...