Fanni-sarjan kirjat ja puuhakortit tutustuttavat lapsen ja aikuisen yhdessä tunnetaitoihin. Tunnetaitojen harjoitteleminen on tärkeää jokaiselle, sillä hyvät tunnetaidot ovat yhteydessä lapsen psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Fanni-sarjassa käydään läpi lasten elämään sopivia tunteita sekä tunnepitoisia tilanteita. Tunnetaitoja voi ja kannattaa harjoitella vauvasta lähtien. Sarjan tekijät Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston ovat lasten kehitykseen ja vanhemmuuden tukemiseen erikoistuneita psykologeja.


Ipanainen.fi © 2018
Loading...